Deze site informeert u over de dienstverlening van Senger Bedrijfsmanagement. Wij bieden informatie, advies en begeleiding aan:

  • startende ondernemers
  • startende zelfstandigen zonder personeel
  • gevestigde ondernemers met vragen over hun bedrijfsvoering
  • gevestigde ondernemers die financiële problemen hebben

Senger Bedrijfsmanagement werkt voor  gemeenten, financiële instellingen én voor ondernemers en verzorgt onder meer:

  • Quickscans om de haalbaarheid voor een te starten onderneming in te schatten
  • Levensvatbaarheidsonderzoeken van aanvragen in het kader van het Besluit bijstand verlening zelfstandigen (Bbz)
  • Interim-management
  • Financieringsaanvragen
  • Het verzorgen van de administratie voor ondernemers.

Wilt u een eigen bedrijf starten of bent u een gevestigde ondernemer? Zoekt u een adviesbureau voor op welk gebied dan ook? Kijk dan even rond op onze informatieve site.

Neem contact op.